AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 26-05-2010Planowanie zleceń i kampanii w oparciu o inne wskaźniki niż wszystkie emisje.

Wdrożona zostanie nowa funkcjonalność dająca możliwość planowania zleceń i kampanii w oparciu o następujące wskaźniki:

1. udane kliknięcia
2. akcje
3. akcje (post-click)
4. akcje (post-view)
5. wszystkie kliknięcia

Tak jak dotychczas możliwe będzie również planowanie z użyciem wskaźnika „wszystkie emisje”. Wykorzystując planowanie oparte na wymienionych wskaźnikach możliwe będzie lepsze dostosowanie planu do założeń kampanii. Opcja równomiernego planowania opartego na różnych wskaźnikach dostępna jest dla zlecenia oraz dla całej kampanii.

W celu ustawienia planu równomiernej emisji dla zlecenia należy w oknie edycji zlecenia w polu „ilość wszystkich zdarzeń” wybrać wskaźnik według którego emisji ma być planowana. Dla każdego zlecenia możliwy jest wybór innego wskaźnika.

W celu ustawienia równomiernej emisji dla kampanii należy w zakładce „właściwości” wybrać tryb emisji „dla całej kampanii”, następnie wpisać ilość wszystkich zdarzeń i wybrać wskaźnik, według którego ma się odbywać planowanie. Dla kampanii największą możliwą do ustawienia wartością ASAP jest 50%, pole wyboru ASAP jest ukryte i jego stan nie ma wpływu na planowanie. Włączenie planowania dla kampanii skutkuje nadpisaniem planów dla wszystkich zleceń w kampanii wartością „wszystkie emisje: -1”. Algorytm dąży do wypełnienia planu kampanii (przy zapewnieniu równomiernego rozkładu emisji w czasie).

Jeśli pole„ ilość wszystkich zdarzeń” pozostanie puste przy wybranym trybie emisji „dla całej kampanii” ustawienia dokonane w polu „tryb emisji” zostają zastosowane do wszystkich zleceń danej kampanii. Planowana ilość zdarzeń oraz wskaźnik zleceń pozostają niezmienione. Możliwe jest ustawienie dla parametru ASAP wartości 0-100% oraz pole ASAP jest widoczne.

Do poprawnego działania algorytmu równomiernej emisji bazującego na wskaźnikach: „udane kliknięcia”, „akcje”, „akcje (post-click)”, „akcje (post-view)”, „wszystkie kliknięcia” wymagane jest, aby czas zlecenia (przy planowaniu dla zleceń) lub czas najkrótszego zlecenia (przy planowaniu dla kampanii) był dłuższy niż 48 godzin oraz liczba planowanych zdarzeń na godzinę nie były mniejsza niż 5.

Do poprawnego działania algorytmu równomiernej emisji bazującego na wskaźniku „wszystkie emisje” wymagane jest, aby czas zlecenia (przy planowaniu dla zleceń) lub czas najkrótszego zlecenia (przy planowaniu dla kampanii) był dłuższy niż 24 godzin oraz liczba planowanych zdarzeń na godzinę nie były mniejsza niż 5.

Dodana została nowa ikona sygnalizująca wypełnienie planu przez kampanię/zlecenie. Pojawia się ona kiedy plan został osiągnięty i kampania/zlecenie jest wciąż aktywne ze względu na ustawiony czas trwania.