AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 13-04-2016

Lista wprowadzanych zmian:
  • zarządzanie priorytetami i udziałami wydawców przez API
  • aktualizacja GemiusSDK dla Androida i iOS


Zarządzanie priorytetami i udziałami wydawców przez API

Wprowadzamy możliwość zarządzania priorytetami i udziałami wydawców przez API AdOcean. W związku z tym wprowadzamy następujące zmiany w API:

  • nowa operacja UpdateCampaignPublisher, która umożliwi kontrolę priorytetów i udziałów w kampanii
  • nowe parametry defaultShare oraz defaultPriorities dla operacji AddPublisher i UpdatePublisher
  • nowe parametry placementPriorities oraz placementShares dla operacji AddOrder i UpdateOrder, które pozwolą na modyfikację priorytetu wydawcy w zleceniu
  • nowe parametry placementPriorities oraz placementShares dla operacji AddSurround i UpdateSurround, które pozwolą na modyfikację priorytetu wydawcy w zleceniu Surround

Aktualizacja GemiusSDK dla Androida i iOS

Wprowadzamy następujące zmiany w GemiusSDK:

  • dla iOS – rozwiązanie problemu globalnej przestrzeni nazw poprzez dodanie prefixu GEM. Prosimy o dostawienie prefixu GEM do wszystkich odwołań do funkcji/klas Gemius w kodzie aplikacji
  • dla iOS i Android - wyłączenie domyślnego automatycznego przeładowania
  • dla Android - rozwiązanie problemu niewłaściwych wymiarów kreacji billboard
Dokumentacja dostępna jest na żądanie.