AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 27-04-2016

Lista wprowadzanych zmian:
  • zmiana w widoku pobierania skryptów zliczających


Zmiana w widoku pobierania skryptów zliczających

Aby ułatwić obsługę AdOcean użytkownikom stosującym skrypty zliczające, wprowadzamy:

  • możliwość dołączenia URL docelowego (zdefiniowanego dla całej kampanii lub dla poszczególnych kreacji) do kodów zliczających kliknięcia i pobrania całości z interfejsu AdOcean,
  • możliwość zmiany protokołu (HTTP/HTTPS) w skryptach zliczających. Po dokonaniu wyboru odpowiedni protokół zostanie wstawiony zarówno do kodów dedykowanych pomiarowi emisji, jak i kliknięć.


Rysunek: Skrypty zliczające w AdOcean