AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 7-09-2016

Lista wprowadzanych zmian:
 • Możliwość samodzielnej zmiany hasła
 • Limit na wagę pliku kreacji


Możliwość samodzielnej zmiany hasła

Na stronie logowania AdOcean dostępny będzie link do formularza pozwalającego na zmianę hasła.


Po kliknięciu w link, użytkownik zostanie przekierowany do formularza zmiany hasła. Należy podać login, stare hasło i dwukrotnie nowe hasło. Po zatwierdzeniu wprowadzonych wartości, hasło do konta zostanie zmienione.
Limit na wagę pliku kreacji

Wprowadzamy w AdOcean mechanizm kontrolowania wagi plików kreacji.
Pozwala on na:

 • utrzymywanie kontroli nad ustalonymi z klientami ograniczeniami wagi plików w AdOcean,
 • zapobieganie przeciążeniom serwerów klienta spowodowanym wielkością uploadowanych plików.
 • Limity ustawiane są dla kont głównych:
  • Limit "hard" – domyślnie ustawiony na 10MB. Limit ten nie pozwala na przesłanie kreacji o wadze przekraczającej 10MB. W przypadku próby przesłania cięższego pliku wyświetlony zostanie alert o przekroczeniu limitu i plik nie zostanie wgrany.
  • Limit "soft" – obecnie nie zdefiniowany na żadnym z kont. W przypadku przekroczenia tego limitu, zostanie wyświetlony alert informujący o tym, że plik jest cięższy niż dopuszcza zdefiniowane ograniczenie. Alert ten nie wstrzymuje przesyłania pliku do AdOcean.
  • W każdym szablonie kreacji dodajemy 2 nowe parametry:
   • Atrybut max_size pozwala zdefiniować limit typu "hard" (analogiczny do opisanego wyżej) .
   • Atrybut soft_max_size pozwala zdefiniować limit typu "soft" (analogiczny do opisanego wyżej).
   • Parametry te pozwalają na zarządzanie ograniczeniami na wagę pliku dla poszczególnych formatów reklamowych.

    W związku z dodaniem nowych ograniczeń, wprowadzamy również zmiany w API AdOcean:
    • nowe pole maxSize w operacji GetCreativeTemplateParamsList
    • nowa operacja AddMediaFile