AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 21-09-2011

Lista wprowadzonych zmian:
  • Ostatnia faza optymalizacji widoków


Ostatnia faza optymalizacji widoków

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy nasi programiści pracowali nad optymalizacją systemu AdOcean. W związku ze zgłoszeniami naszych Klientów, o tym, że niektóre widoki odświeżają się wolniej od pozostałych, jednym z zadań optymalizacyjnych było przyśpieszenie działania tych widoków. W celu podniesienia efektywności i szybkości działania interfejsu przenieśliśmy odpowiedzialność za komunikację pomiędzy interfejsem i bazami danych na API AdOcean. Dodatkowo w ubiegłym miesiącu poprawiliśmy szybkość działania API AdOcean przenosząc je na osobny dedykowany serwer.

Poprawiliśmy działanie kolejnych widoków:

Lista zleceń w zakładce PLAN / ZLECENIA i PLAN / PODSUMOWANIE

Lista zleceń Surround w zakładce PLAN / SURROUND i PLAN / PODSUMOWANIE:

W przypadku powyższych widoków nastąpiła jeszcze jedna zmiana: nazwa nieaktywnego zlecenia lub zlecenia surround jest wyszarzona, co ułatwia odróżnienie takiego zlecenia:

Ostatnim widokiem są STATYSTYKI:

W przypadku kampanii, w której zlecenia są planowane w oparciu o różne wskaźniki, w zakładce STATYSTYKI prezentowana jest kolumna "Wszystkie zdarzenia" zamiast "Wszystkie emisje". Dla każdego zlecenia lub zlecenia surround zamieszczona jest informacja jaki dokładnie rodzaj zdarzenia jest wybrany do planowania emisji.

Dodatkowo, wprowadziliśmy drobne zmiany związane z usuwaniem zleceń i zleceń surround biorących udział w cappingu lub retargetowaniu:

  • nie jest możliwe usunięcie zlecenia biorącego udział w retargetowaniu - w systemie zostanie przedstawiona lista retargetowań dla wybranego zlecenia, w ten sposób można łatwo znaleźć odpowiednie retargetowanie i wyłączyć z niego zlecenie, które chcemy usunąć;
  • w przypadku zleceń biorących udział w cappingu lub targetowaniu, system prezentuje listę cappingów i targetowań powiązanych z wybranym zleceniem. Usunięcie zlecenia biorącego udział w cappingu/targetowaniu spowoduje usunięcie także danego cappingu/targetowania;
  • usunięcie zlecenia biorącego udział w cappingu globalnym nie powoduje usunięcia cappingu globalnego, nawet jeśli ten capping globalny nie jest związany z żadnym innym zleceniem;
  • usunięcie kliku zleceń na raz spowoduje usunięcie wszystkich zaznaczonych zleceń lub żadnego, w przypadku gdy przynajmniej jedno ze zleceń bierze udział w retargetowaniu.

Dodaliśmy możliwość zmiany szerokości kolumn, w tym celu wystarczy najechać kursorem myszy na krawędź kolumny i przesunąć ją w prawo lub w lewo.

Umożliwiliśmy sortowania zawartości tabeli z użyciem dowolnie wybranej kolumny. W tym celu należy kliknąć w nazwę kolumny. Zawartość tabeli sortowana jest według zawartości kolumny, w której obok nazwy widać ciemniejszą strzałkę w dół lub w górę (zależnie od wybranej malejącej lub rosnącej kolejności sortowania).

Zmieniliśmy sposób wyboru ilości elementów widocznych na jednym widoku. Liczba elementów, odpowiadających ustawionym przez Użytkownika kryteriom wyszukiwania, widoczna jest w lewej części dolnego paska listy. W środkowej części paska znajdują się kontrolki stronicowania. Przy użyciu strzałek można przejść do pierwszej, poprzedniej, następnej i ostatniej strony listy. Lista rozwijana umożliwia wybór liczby elementów, które będą prezentowane w jednym widoku.