AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 11-03-2020

Lista wprowadzanych zmian:
 • AO Adserver Bidding In Prebid
 • Podgląd kreacji SDK
 • Obsługa DAAST w AdOcean
 • Zmiany w zakresach dat w raportach okresowych
 • Nowa wersja szablonu kreacji Rollband
 • Zmiana szablonu w kreacjach video
 • Ukrywanie grupy w kodzie szablonu


AO Adserver Bidding In Prebid

Prezentujemy AO Adserver Bidding In Prebid, nowy profil placementu utworzony po to, by dać wydawcom i reklamodawcom możliwość emisji reklam w bezpiecznym środowisku, tj. na stronie wydawcy, z którym została zawarta współpraca.

Placement z nowych profilem może zostać użyty w szablonie Prebid w taki sam sposób, jak placementy AOSSP. Wystarczy utworzyć kreację na szablonie Prebid i wybrać jako biddera: AdOcean. Wartości parametrów slaveId, masterId oraz emitter należy pobrać z placementu AO Adserver Bidding In Prebid placement. Placement może znajdować się na innym koncie oraz na innym emiterze.

Zastrzeżenia

 • Duplikacja biddera - nie jest możliwe ponowne użycie tego samego biddera w jednej kreacji. To samo dotyczy nowego profilu placementu. Aby użyć biddera wielokrotnie, należy skorzystać z Header Bidding wstawiając kod bezpośrednio w źródle strony lub utworzyć własny szablon kreacji Prebid z dodatkowymi sekcjami dla AdOcean.
 • iframe - reklama będzie wyświetlana w iframe, więc nie wszystkie szablony kreacji AO będą działały tak, jak na standardowych placementach (na przykład kreacja Footer będzie wyświetlona na dole ramki, nie na dole strony).
 • Planowanie emisji i predykcja - funkcjonalności te nie będą działać prawidłowo, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć kiedy AdOcean wygra aukcję - nie ma więc możliwości prawidłowego zaplanowania emisji.
 • Waluta - aukcja będzie zawsze prowadzona w Euro. Jeśli kampania/zlecenie ma ustawioną inną walutę, koszt zostanie przeliczony na Euro.

Podgląd kreacji SDK

Udostępniamy w interfejsie AdOcean podgląd dla kreacji SDK. Wszystkie kreacje oparte na szablonach godnych ze standardem MRAID mogą zostać podejrzane poprzez kliknięcia ikony "oka" na liście kreacji lub w widoku właściwości kreacji.

Możliwe jest także ustawienie rozdzielczości ekranu przykładowego urządzenia, dla którego podgląd ma być prezentowany.

Jest to tylko widok przybliżony, symulujący środowisko mobilne. Niektóre zewnętrzne skrypty, w szczególności tworzące ramki typu cross-origin, mogą nie zostać wykonane prawidłowo.


Uwaga: Live Preview nie jest dostępne dla kreacji SDK.


Obsługa DAAST w AdOcean

Digital Audio Ad Serving Template (DAAST) to standard IAB adresowany do rynku reklamowego audio. Został on połączony ze standardem VAST 4.1.

Aby umożliwić tworzenie reklam audio, dodaliśmy odpowiednie opcje do szablonu kreacji VAST 4 Linear. Parametry opisane tutaj nie ulegną zmianie, ale widok szablonu zostanie przebudowany.


W sekcji "Linear Ad" można wybrać typ pliku, który będzie użyty: Video i/lub Audio. Domyślnie wybrane jest Video. Jeśli wybrane zostaną obie opcje, to player zdecyduje, którą część wykonać.

 • Video
  • parametry Width oraz Height są obligatoryjne.
  • File types - należy wybrać rozszerzenie pliku (MP4/WEBM). Można wybrać oba typy, domyślna wartość to MP4.
 • Audio
  • File types - należy wybrać rozszerzenie pliku (MP3/MPEG/AAC). Można wybrać wiele typów, domyślna wartość to MP3.

W kodzie kreacji elementy MediaFile zostaną dodane tylko, jeśli dany plik został przesłany. Analogicznie, elementy VideoClicks zostaną dodane tylko, jeśli wybrany został typ "Video".

Szablon kreacji VAST 4 Linear będzie działał prawidłowo tylko na placementach z profilem Video VAST 4.1.

Uwaga: Szablon kreacji VAST Wrapper nie jest kompatybilny z profilem placementu Video VAST 4.1.


Zmiany w zakresach dat w raportach okresowych

W raportach okresowych możliwe jest teraz przeliczenie raportu za bieżący okres. W sekcji Czas danych należy wybrać czas względny, a następnie odpowiednią opcję (bieżący dzień, tydzień lub miesiąc) z listy rozwijanej. Pozwoli to na łatwe generowanie na przykład cyklicznych dziennych raportów z bieżącego tygodnia.Nowa wersja szablonu kreacji Rollband

Przygotowaliśmy nową wersję szablonu kreacji Rollband, w której usunęliśmy kilka zbędnych parametrów oraz dodaliśmy kilka nowych.

Przede wszystkim, szablon nie będzie dłużej obsługiwał technologii Flash. Oznacza to, że parametry Wersja wtyczki Flash, Jakość kreacji, Procent wypełnienia tła ramki, Zmienna przekierowywacza, Tryb wyświetlania, Kolor tła ramki, Zastępczy Plik swf nie będą już dostępne.

Nowy szablon zawierał będzie następujące nowe opcje:

 • Responsive - włącza standardową responsywność na tych samych zasadach, co w przypadku innych szablonów.
 • Class name of target element - nazwa klasy elementu, w którym kod kreacji będzie wykonywany.
 • Animate at start - określa, czy reklama pojawi się na stronie z efektem animacji.

Pole Alternative HTML Code zostanie zastąpione przez HTML code (FIF). Po tej zmianie kod z tego pola będzie wykonywany wewnątrz Friendly iFrame. Wymiary ramki odpowiadają wartościom podanym w parametrach szerokość i wysokość.


Zmiana szablonu w kreacjach video

Od teraz możliwa będzie zmiana szablonu wewnątrz kreacji video. Nie będzie już potrzebne tworzenie nowej kreacji, dzięki czemu praca z systemem będzie efektywniejsza i szybsza. Zmiana szablonu wykonywana jest w taki sam sposób, jak w przypadku standardowej kreacji. Zachowanie i funkcjonalności szablonu pozostaną niezmienione.


Ukrywanie grupy w kodzie szablonu

Wprowadziliśmy zmianę w zachowaniu grup parametrów typu info-group, jeśli w opcjach grupy ustawiono hideable,default-hidden. Do tej pory, otwierając istniejącą kreację, grupa parametrów była domyślnie ukryta, jeśli wszystkie parametr były puste. Od teraz będzie ukryta tylko wtedy, gdy wszystkie parametry posiadają wartości domyślne określone przez szablon.


Opcja nie działa z parametrami typu params_multiselect zamieszczonymi w info-group.