AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 10-05-2017

Lista wprowadzanych zmian:
  • Nowe opcje w szablonach kreacji: In article video, Scratch, Mobile pull
  • Wyłączenie szablonu kreacji Footer
  • Nowy format reklamowy - Multimedia AdTiles


Nowe opcje w szablonach kreacji: In article video, Scratch, Mobile pull

Wprowadzamy kilka zmian do szablonów kreacji:

  • In article video - możliwość zdefiniowania przycisku zamykającego
  • Scratch - możliwość zdefiniowania własnego kursora do ścierania kreacji oraz do warstwy klikalnej
  • Mobile pull - możliwość zdefiniowania z-index i przycisku zamykającego

Wyłączenie szablonu kreacji Footer

Informujemy, że stary szablon kreacji Footer zostanie wyłączony. Prosimy o korzystanie z nowszej wersji szablonu: Responsive Footer Billboard. Dodatkowo, starszej wersja szablonu Scroll (tj. nie uwzględniająca zmian wprowadzonych 19 kwietnia) nie będzie już wspierana i korzystające z niej kreacje mogą nie działać prawidłowo.

Nowy format reklamowy - Multimedia AdTiles

Wprowadzamy w interfejsie AdOcean nowy interaktywny format reklamowy, Multimedia AdTiles, który przyniesie nowe możliwości wyświetlania reklam.
Prezentacja formatu aktywuje się po kliknięciu w zamieszczony niżej obrazek.