AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 07-03-2018

Lista wprowadzanych zmian:
 • Reklamy natywne
 • Obsługa gDE Universal Tag
 • Alerty dla kampanii zagrożonych
 • Nowe szablony kreacji dla SDK
 • Poprawki w szablonie Scroll
 • Zmiany w AdOcean AP


Reklamy natywne

Przedstawiamy nowe rozwiązanie, które ułatwi definiowanie reklam natywnych w ramach Państwa powierzchni reklamowej.Wprowadzamy:
 • nowy dedykowany profil placementu o nazwie native ads - we właściwościach placementu o takim profilu należy zdefiniować styl, który będzie odpowiadał za wygląd reklamy i jej dopasowanie do stylu strony, na której wyświetlana będzie reklama. Styl placementu to kod HTML zawierający makra niezbędne do prawidłowego przesyłania parametrów z szablonu kreacji natywnej. Szczegółowy opis makr dostępny jest na żądanie.


 • nowy szablon kreacji o nazwie Native Ad - za pomocą tego szablonu można zdefiniować treść reklamy. Na poniższym obrazku zaprezentowane zostały dostępne parametry, wymagane są tylko te z nich, które zostały wykorzystane w stylu placementu.


  Oczywiście istnieje również możliwość tworzenia własnych szablonów kreacji natywnych - dokumentacja opisująca szczegóły dostępna jest na żądanie.

Obsługa gDE Universal Tag

Wiemy jak pracochłonny jest pomiar kampanii w więcej niż jednym narzędziu adserwingowym. Aby ułatwić codzienną pracę, wprowadzamy możliwość automatycznego dodawania skryptu gDE Universal Tag do kampanii emitowanych z AdOcean.
W widoku właściwości kampanii dostępna będzie opcja pozwalająca zdecydować, czy dana kampania ma być dodatkowo mierzona przez gDE Universal Tag, czy nie.


Uwaga: Opcja gDE Universal Tag jest dodatkową funkcjonalnością, udostępnianą na żądanie.

Udostępnienie opcji na koncie AdOcean oznacza, że:
 • dodatkowy monitoring kampanii będzie domyślnie włączony (opcja będzie zaznaczona)
 • AdOcean będzie przekazywać do gDE nazwę kampanii/kreacji/placementu jako () , aby prawidłowo rozróżnić elementy kampanii w przypadku powtarzających się nazw
 • do loginów wydawców i reklamodawców utworzonych w gDE zostanie dodany prefiks ao_
Więcej informacji na temat Universal Tag w gDE można znaleźć tutaj.

Alerty dla kampanii zagrożonych

Wprowadzamy nową możliwość kontrolowania przebiegu kampanii - w zakładce Alerty w widoku Ustawienia dostępny będzie nowy rodzaj alertu informujący o zagrożonych kampaniach i zleceniach.
Status kampanii i zleceń sprawdzany będzie raz dziennie i jeśli dla którejkolwiek z kampanii (lub zleceń) będzie miał wartość 'zagrożona', na podane adresy e-mail zostanie wysłana wiadomość z odpowiednią informacją.


Nowe szablony kreacji dla SDK

Aby ułatwić definiowanie kreacji dedykowanych aplikacjom, wprowadzamy nowe szablony kreacji: SDK Billboard oraz SDK Interstitial, które zastąpią obecne:

 • SDK Billboard/Rectangle [HTML5 zip]
 • SDK Billboard/Rectangle
 • SDK Billboard/Rectangle auto resize
 • SDK Billboard/Rectangle HTML5 (parameterizable)
 • SDK Interstitial [HTML5 zip]
 • SDK Interstitial horizontal/vertical
 • SDK Interstitial horizontal/vertical HTML5 (parameterizable)
 • Nowe szablony zawierają wszystkie funkcjonalności wymienionych wyżej szablonów.

  Poprawki w szablonie Scroll

  Wprowadzamy nowe parametry w szablonie kreacji Scroll:

  • czas animacji startu - w sekundach, czas trwania animacji startowej
  • opóźnienie startu - w sekundach, czas po którym zostaje rozpoczęta animacja

  Zmiany w AdOcean API

  W API AdOcean zostaną wprowadzone następujące zmiany:

  • w operacjach Add/UpdatePlacement - możliwość przekazania parametrów profilu jako oddzielnych parametrów operacji, np. UpdatePlacement?placementid=111&max_creatives_in_block=10 ustawi max_creatives_in_block na 10 dla placementID = 111
  • w operacji GetOrdersList - możliwość filtrowania zleceń po statusie predykcji za pomocą parametru predictionStatus