AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 13-01-2016

Lista wprowadzanych zmian:
  • Zmiany w targetowaniu OS+Browser
  • Zmiany w Cluster targeting
  • Aktualizacja GemiusSDK dla Androida i iOS


Zmiany w targetowaniu OS+Browser

Zaktualizowaliśmy listę przeglądarek i systemów operacyjnych dostępnych dla tergetowań OS+Browser oraz OS+Browser mobile - zostały dodane nowe wersje najpopularniejszych przeglądarek i OS, a usunięte zostały stare, już nieużywane wersje. Targetowania na stare przeglądarki, które są już zdefiniowane, pozostaną niezmienione.

Dodatkowo, dodaliśmy nową opcję w operacjach API GetBrowserSetsLists i GetSystemSetsLists: onlyVisible (Y/N). Operacje domyślnie zwracają wyniki ograniczone do zestawu widocznego w interfejsie AO.


Rysunek: Targetowanie Os+Browser


Rysunek: Targetowanie OS+Browser mobileZmiany w Cluster targeting

Cluster targeting to podstawowa wersja targetowania behawioralnego. Pracujemy obecnie nad rozszerzeniem jego możliwości, dlatego zdecydowaliśmy się zmienić nazwę z Cluster targeting na Targetowanie behawioralne, a także wrpowadziliśmy drobne zmiany w API AdOcean:

  • w operacjach GetTargettingInfo i GetTargettingsList:
    • wartość 'CLUSTER' pola 'type' zostaje zmieniona na 'BEHAVIORAL'
    • pole wynikowe 'expression' dla typu 'BEHAVIORAL' zostaje zastąpione przez 'expression_json' (wyrażenie zapisane będzie w notacji json)
  • dla operacji AddTargetting oraz UpdateTargetting dodaliśmy możliwość utworzenia i modyfikacji targetowania o typie 'BEHAVIORAL’
  • w wyniku operacji GetTargettingTypesList typ 'CLUSTER' zostaje zmieniony na 'BEHAVIORAL'Aktualizacja GemiusSDK dla Androida i iOS

Aktualizacja dotyczy sposobu w jaki SDK przechowuje cookie (funkcjonalności AdOcean nie ulegają zmianie). Aby otrzymać zaktualizowaną dokumentację, bibliotekę .jar, framework.zip oraz przykład użycia, prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego Gemius Polska.