AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 17-10-2018

Lista wprowadzanych zmian:
  • Aukcje Pierwszej Ceny w AdOcean SSP
  • Nowy szablon kreacji - Viewable sticky ad
  • Zmiany w kodowaniu słów kluczowych


Aukcje Pierwszej Ceny w AdOcean SSP

Wprowadzamy w AdOcean SSP aukcję Pierwszej Ceny. Do tej pory, wszystkie aukcje w AdOcean SSP były aukcjami drugiej ceny - nowy parametr w szablonie kreacji RTB/SSP Template with AOSSP pozwoli wybrać preferowany typ aukcji.
Nowy szablon kreacji - Viewable sticky ad

Wprowadzamy także nowy format reklamowy, który łączy w sobie opcje reklamy typu in-article z pływającym banerem. Nowy szablon kreacji Viewable sticky ad pozwala na zdefiniowanie kreacji zawierającej video lub obrazek, który przykleja się do ekranu użytkownika w momencie, gdy staje się widoczny.

Podczas przewijania zawartości strony, rozwinięta reklama jest przytwierdzona do okna przeglądarki w wybrany wcześniej sposób:

  • Stick to edge - kreacja jest przyklejona do górnego lub dolnego krańca okna przeglądarki, wymiary kreacji pozostają niezmienione.
  • Move to corner - kreacja jest przyklejona do jednego z rogów ekranu, a jej wymiary zostają zmienione zgodnie z ustawieniami.

Przyklejenie reklamy nastąpi - w zależności od ustawień - gdy przez ekran użytkownika przejdzie dolna krawędź reklamy, górna krawędź reklamy lub obie krawędzie.

Oprócz tego, w nowym szablonie można także zdefiniować:

  • szerokość elementu przyklejonego do rogu ekranu (domyślnie ustawiana jest połowa oryginalnej szerokości kreacji),
  • zestaw kontrolek playera,
  • akcję po kliknięciu w przycisk zamykający: zamknięcie banera lub powrót do placementu,
  • czas, po którym przyklejony do ekranu baner zostanie zamknięty.


Zmiany w kodowaniu słów kluczowych

Słowa kluczowe zdefiniowane w części konfiguracyjnej kodu placementu są przesyłane w zapytaniu o reklamę w postaci zakodowanej. Wraz z niniejszym wdrożeniem zmieniamy typ stosowanego kodowania. Zmiana będzie niewidoczna w przypadku standardowej implementacji (kody placementów korzystające z ado.js), jednak jeśli korzystają Państwo z innych rodzajów implementacji (np. skrypt emisyjny, kody iframe, żądanie XML) oraz znaków diakrytycznych lub innych znaków specjalnych, prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego, aby upewnić się, czy słowa kluczowe są prawidłowo przetwarzane. Przypominamy również, że znak kreski pionowej (|) nie jest dozwolony w słowach kluczowych.