AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 17-10-2012

Lista wprowadzanych zmian:
 • Zmiany w AdOcean API
 • Zmiany w AddSpace


Zmiany w AdOcean API

17 października zostaną wprowadzone zmiany w niektórych operacjach API:

operacja GetPlacementProfilesList:

 • w wyniku dostępna będzie nowa kolumna: functionalType=(NULL|video)
 • opcja showparameters=Y będzie pokazywała parametry związane z profilem

operacja GetPlacementsList:

 • zostanie dodany nowy parametr detailsLevel = (basic|full|extended)
 • opcja showDetails=Y w operacji GetPlacementsList zostanie zastąpiona przez opcję detailsLevel=extended

operacjaGetCampaignInfo:

 • z pola impressionLimits zostaną usunięte nawiasy

operacje GetOrderInfo i GetSurroundInfo:

 • zostaną dodane pola impressionlimits oraz cappings (pole cappings na razie pozostanie puste)

operacje AddCampaign, AddOrder, AddSurround oraz UpdateCampaign, UpdateOrder, UpdateSurround:

 • zostanie dodany parametr impressionLimits

zostanie dodana nowa operacja GetLimitStatNamesListZmiany w AddSpace

W AddSpace dostępne będą parametry dedykowane placementom video:

 • max_creatives_in_block
 • default_block_duration

Prosimy o sprawdzenie, czy Państwa narzędzia oparte na API AdOcean korzystają z wymienionych operacji — jeśli tak, prosimy o wprowadzenie w nich niezbędnych modyfikacji. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z wdrożeniem, prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego Gemius Polska.