AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 06-12-2010

Lista wprowadzonych zmian:
 • Nowa forma reklamy: AdOcean In-text


Nowa forma reklamy: AdOcean In-text

Od dziś w systemie AdOcean dostępna jest nowa forma reklamy AdOcean In-text. Reklamy, w tej formie, automatycznie zamieniają wybrane słowa lub frazy na linki, po najechaniu, na które pojawia się dymek reklamowy.

Do systemu AdOcean dodanych zostało 5 szablonów kreacji pozwalających na wyświetlanie kreacji typu In-text.
Nazwy i parametry szablonów:

 • AdOcean In-text 250x110
  Parametry: tytuł, tekst reklamowy, link.

 • AdOcean In-text 280x230
  Parametry: tytuł, tekst reklamowy, link oraz logo w górnej części dymka (max. 260x110 pikseli GIF, JPG, PNG lub SWF).

 • AdOcean In-text 300x330
  Parametry: tytuł, link. oraz logo (max. 280x260 pikseli GIF, JPG, PNG lub SWF).

 • AdOcean In-text 300x330 video
  Parametry: tytuł, link oraz video max. 280x260 pikseli FLV).

 • AdOcean In-text 370x120
  Parametry: tytuł, tekst reklamowy, link oraz logo w prawej części dymka (max. 100x100 pikseli GIF, JPG, PNG lub SWF).

Każdy z szablonów umożliwia wybranie kolorystyki obramowania (jasne lub ciemne) oraz koloru słowa (frazy) podkreślanego w tekście.

Uwaga: Jeśli logo jest mniejsze niż maksymalny dopuszczalny rozmiar to zostanie ono wyświetlona w środku miejsca przeznaczonym na logo.

Na kreacje typu AdOcean In-text zalecamy posiadanie osobnego placementu (ado.placement) wklejonego w stronę, gdzie kreacje mają być wyświetlane. Do kodu placementu należy przekazać następujące zmienne:

 • cid
  ID kontenera HTML (np. DIV tag), w którym kreacja będzie szukać słów lub fraz.

 • maxkw
  Maksymalna liczba słów (fraz), które mogą zostać zaznaczone w tekście (zalecamy umiar w liczbie podkreślanych słów, ze względu, że w nadmiarze jest to forma reklamy uciążliwa dla internautów).

Każdy kod placementu może odnosić się tylko do jednego kontenera (cid) na stronie.


Obrazek: przykładowa konfiguracja kodu placementu przeznaczonego do emisji kreacji typu AdOcean In-text

W powyższym przykładzie, kreacje AdOcean In-text emitowane na tym placemencie, podkreślą maksymalnie 4 słowa (frazy) w kontenerze HTML o identyfikatorze 'news_main'. Jeśli do kodu placementu nie zostanie przekazany paramter maxkw to system AdOcean przyjmuje, że parametr ma wartość 3.

Słowa (frazy), które powinny zostać podkreślone przez kreację, są definiowane w interfejsie AdOcean jako parametr kreacji. Jeśli kreacja ma wyszukiwać słowa do podkreślenia spośród zbioru, to kolejne słowa należy oddzielić przecinkami. Istnieje możliwość zdefiniowania w interfejsie pojedynczych słów, lub fraz (gdzie słowa oddzielona są znakiem spacji).

Przewidziane są również dwa znaki specjalne umożliwiające bardziej elastyczne definiowanie słów (fraz):

 • * – zastępuje dowolną liczbę liter i cyfr
 • ? – zastępuje jedną literę lub cyfrę

Znaki specjalne zastępują dowolną literę lub cyfrę, która występuje systemie znaków UTF-8.

Przykłady:

 • 'k?t' wyrażenie jest poprawne dla słowa 'kot' oraz 'kąt', ale nie dla słów 'koty' ani 'kant'
 • '*t' Wyrażenie jest spełnione dla słowa 'start' lub nawet samej litery 't', ale nie dla słowa 'testy'

Znaki specjalne mogą zostać użyte przy definiowaniu słów dla kreacji dowolną ilość razy.

Podczas definiowania kreacji zalecamy ustawić capping częstotliwościowy na parę kreacja AdOcean In-text - placement AdOcean na 3 sekundy na użytkownika. Jako liczbę dopuszczalnych odsłon w ciągu 3 sekund należy ustawić maksymalną dopuszczalną liczbę podkreślonych słów przez wybranę kreację. Zapobiegnie to niekontrolowanemu podkreślaniu słów przez tą samą kreację.