AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 10-07-2019

Lista wprowadzanych zmian:
  • Zmiany w cappingu Program Emisji


Zmiany w cappingu Program Emisji

10 lipca 2019 zostanie rozwinięta konfiguracja opcji pozycja w bloku w cappingu Program Emisji. W interfejsie możliwe będzie ustawienie konkretnej pozycji jako: pierwsza, druga i/lub trzecia kreacja w bloku albo ostatnia kreacja w bloku.

Za pomocą operacji API AddCapping i UpdateCapping możliwe będzie określenie dowolnej pozycji w bloku. Pozycje należy oddzielać przecinkami.


Ujemna wartość positionsInAdBreak: -1 spowoduje ustawienie kreacji jako ostatnią w bloku.

Wartości dodanie i ujemne nie mogą być przekazywane jednocześnie.