AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 27-06-2018

Lista wprowadzanych zmian:
  • Zmiany w zarządzaniu kampanią
  • Nowy format i zmiany związane z RODO w skryptach zliczających


Zmiany w zarządzaniu kampanią

Wprowadzamy nowy sposób definiowania zleceń w kampanii. Dzięki nowej opcji w ustawieniach placementu, kreacje o danych wymiarach będą automatycznie wyświetlane na placementach z pasującymi parametrami. W zakładce Ustawienia w menu głównym pojawi się widok Wymiary kreacji - będzie w nim można zdefiniować wymiary, które będą mogły zostać przypisane do placementów i kreacji.


Podczas dodawania nowego placementu możliwe będzie wprowadzenie ograniczenia pozwalającego na wyświetlanie na danym placemencie tylko kreacji o określonym formacie i określonych wymiarach. Zarówno wymiary, jak i format kreacji muszą pasować do zdefiniowanych dla placementu ograniczeń, aby kampania została wyświetlona.

We właściwościach kreacji należy zdefiniować jej wymiar oraz/lub format, które będą następnie użyte dla placementów wybranych w ustawieniach zlecenia. Na liście kreacji prezentowana będzie dodatkowa kolumna zawierająca informację na temat rozmiarów kreacji.

Kreacje dla których zostały zdefiniowane wymiary oraz/lub format będą emitowane tylko na placementach z tymi samymi wymiarami oraz/lub formatem. W ramach jednego zlecenia możliwe jest wybranie wielu kreacji o różnych rozmiarach - AdOcean automatycznie dopasuje kreacje do odpowiednich placementów.Nowy format i zmiany związane z RODO w skryptach zliczających

Przypominamy, że 27 czerwca wprowadzony zostanie nowy format skryptów zliczających w AdOcean. Szczegóły znaleźć można w poprzednim newsletterze.