AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 25-01-2017

Lista wprowadzanych zmian:
  • AdOcean - Informacja na temat samplowania danych


AdOcean - Informacja na temat samplowania danych

Z dniem 25 stycznia 2017 wprowadzamy samplowanie danych archiwalnych w systemie gemiusAdOcean. Oznacza to, że wszystkie zgromadzone na Państwa koncie dane starsze niż 3 lata będą danymi próbkowanymi w modelu 1:32 cookie. Dane młodsze niż ustalony okres 3 lat pozostają danymi pełnymi. Kolejne samplowania danych będą odbywały się cyklicznie w interwałach miesięcznych. Zmiana dotyczy archiwalnych danych surowych przechowywanych w bazach danych AdOcean, żadne dane prezentowane obecnie w interfejsie nie ulegną zmianie/nie zostaną przesamplowane.

Ze względu na wdrożenie projektu, zmianie ulegają następujące zasady korzystania z systemu gemiusAdOcean:

  1. Nie będzie możliwe resetowanie kampanii, które swoim czasem trwania przecinają okres samplowany, w tym m.in. zmiany strefy czasowej, podpinanie skryptów akcji, modyfikacja liczenia statystyk, przesuwanie daty zakończenia kampanii w przyszłości, zmiany długości trwania kreacji video oraz formy kreacji czy zamawiania raportów wymagających obliczeń na pełnych danych. Te kampanie w interfejsie będą dostępne tylko w trybie read-only.
  2. W widoku statystyk nie będzie możliwa zmiana ustawień "Select time period" dla kampanii starszych niż 3 lata.
  3. Nie będzie możliwe zakładanie kampanii dłuższych niż 3 lata.
  4. Założone wcześniej kampanie dłuższe niż 3 lata będą skracane do 3 lat. Czas trwania takich kampanii będzie uzgadniany z Państwem.


Prosimy o uwzględnienie powyżej opisanych zmian przy planowaniu kampanii. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub Działem Wsparcia Technicznego Gemius Polska.