AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 05-11-2014

Lista wprowadzanych zmian:
  • Ulepszona predykcja video inventory


Ulepszona predykcja video inventory

Dzięki pewnym usprawnieniom w mechanizmie predykcji, zarządzanie powierzchnią video stanie się teraz bardziej efektywne:
Wprowadzana modyfikacja powoduje, że predykcja dla cappingu częstotliwościowego w video inventory jest bardziej realistyczna - na przykład, jeśli mamy zdefiniowany capping dla kreacji postroll, a pleacement został wyświetlony jedynie 30% użytkowników (pozostali wyłączyli video zanim dotarli do reklamy), licznik cappingu będzie uwzględniał tę sytuację. W efekcie predykcja odzwierciedli prawdziwe zachowanie użytkowników.