AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 16-12-2019

Lista wprowadzanych zmian:
  • Ważne: zapewnienie bezpiecznego połączenia do AdOcean


Ważne: zapewnienie bezpiecznego połączenia do AdOcean

Zgodnie z ogłoszeniem Google, od wersji Chrome 80 (planowana data publikacji: 4 lutego 2020) dla cookie udostępnianych między witrynami wymagane będą atrybuty "SameSite=None" oraz "Secure". Ciasteczka z "SameSite=None" oraz "Secure" będą w dalszym ciągu mogły być udostępniane pomiędzy witrynami poprzez bezpieczne połączenie. W celu spełnienia tych wymagań oraz zachowania informacji na temat użytkowników internetu, już teraz rozpoczniemy nadawanie atrybutów "SameSite=None" oraz "Secure" dla cookies wykorzystywanych przez AdOcean. Z tego powodu musimy także zapewnić wykonywanie wszystkich połączeń do AdOcean przez szyfrowany protokół (https).


16 grudnia 2019 wprowadzone zostaną zaktualizowane wersje bibliotek ado.js oraz aomini.js, które wymuszą szyfrowane połączenia do naszych serwerów. Do tej pory, żądania do AdOcean domyślnie wysyłane były z tym samym protokołem, co strona inicjująca żądanie. Po zmianie, domyślnie używany będzie protokół https.

Zmiany opisane wyżej zostaną automatycznie zastosowane do implementacji korzystających z bibliotek ado.js lub aomini.js, takich jak kody placementów, skrypty emisyjne, kody placementów Iframe czy skrypty Google AMP.


Prosimy o upewnienie się, że:

  • Państwa bezpośrednie zapytania do AdOcean, np. żądania po kreacje video in-stream (ad.xml), są także wykonywane z szyfrowanym protokołem (https).
  • Państwa konfiguracja ado.js nie zawiera protokołu http zakodowanego na stałe.
  • Używają Państwo skryptów zliczających z szyfrowanym protokołem (https).
  • Używają Państwo skryptów akcji z szyfrowanym protokołem (https).

Niedostosowanie po Państwa stronie tych bezpośrednich żądań w taki sposób, by korzystały z https, spowoduje utracenie przez nie funkcjonalności pomiaru cross-site. W rezultacie, utracona zostanie również możliwość pomiaru zasięgu i część ruchu generowanego przez użytkowników w Google Chrome (i innych przeglądarkach, które wymagają dla cookie atrybutu "Secure") traktowana będzie jako ruch non-cookie. Będzie to również skutkowało brakiem możliwości korzystania z takich funkcjonalności jak cappingi lub retargetowania dla użytkowników w tych przeglądarkach.


Aby uniknąć problemów z pomiarem zasięgu oraz działaniem cappingów, prosimy o weryfikację i dostosowanie Państwa skryptów do końca stycznia 2020.