AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 16-11-2016

Lista wprowadzanych zmian:
  • Nowe formaty reklamowe - Flipout, Expandable banner
  • Nowe opcje w szablonach kreacji 3D box, Slash, Scanner, Scratch, Two-sided banner


Nowe formaty reklamowe

Flipout

Początkowo wyświetlany jest zwinięty banner. Po kliknięciu w kreację lub upłynięciu założonego czasu grafika opada i pojawia się video, a po kliknięciu w krzyżyk kreacja wraca do stanu początkowego. Kreacja może być rozwijana wielokrotnie.
Expandable banner

Początkowo wyświetlany jest zwinięty banner. Po kliknięciu grafika znika, a w jej miejsce pojawia się nowy obraz z animacją rozwijania.
Nowe opcje w szablonach kreacji 3D box, Slash, Scanner, Scratch, Two-sided banner

Wprowadzamy kilka poprawek w już istniejących szablonach kreacji:

  • 3D box - nowe możliwości autorotacji
  • scanner - opcja wyrównania położenia
  • slash - możliwość wyświetlenia reklamy na warstwie ze wszystkimi opcjami: pozycja, tło, z-index, krzyżyk zamykający
  • scratch - ustawienia z-index oraz parametr Czas do zamknięcia
  • two-sided banner - możliwość włączenia kontrolek oraz zapętlenia video