AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 26-10-2016

Lista wprowadzanych zmian:
  • Nowe opcje w ustawieniach szablonów kreacji Two-sided banner i Scratch


Nowe opcje w ustawieniach szablonów kreacji Two-sided banner i Scratch

Wprowadzamy dodatkowe opcje w już istniejących szablonach kreacji.

W szablonie Scratch dodane zostaną:

  • obsługa technologii HTML5,
  • możliwość wyświetlenia reklamy na warstwie w określonej pozycji lub jako standardowy banner,
  • możliwość zdefiniowania przycisku zamykającego.
W szablonie Two-sided banner dodane zostaną:
  • opcja zdefiniowania video jako tła,
  • poprawka zapewniająca, że w przypadku gdy video wypełnia całą szerokość kontenera, reklama nie wykroczy poza 100% jego wysokości.