AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 10-04-2019

Lista wprowadzanych zmian:
 • Statystyki soc-demo i limit na liczbę Real Users
 • Odświeżenie aukcji w szablonie Prebid


Statystyki soc-demo i limit na liczbę real users

Z radością prezentujemy w AdOcean zupełnie nowe statystyki socjo-demograficzne, jak również informację na temat współoglądalności kampanii reklamowych na różnych urządzeniach! Będzie teraz możliwe nie tylko sprawdzenie jak kampania radziła sobie w różnych grupach docelowych, ale także planowanie kampanii w uwzględnieniem danych demograficznych. Funkcjonalność ta na chwilę obecną dostępna będzie na rynkach polskim i węgierskim.


Nowe opcje w ustawieniach kampanii to:

 • ustawienie maksymalnej liczby realnych użytkowników - Real Users, do których ma dotrzeć kampania,
 • ustawienie maksymalnej liczby kobiet, do których ma dotrzeć kampania,
 • ustawienie maksymalnej liczby mężczyzn, do których ma dotrzeć kampania.

Aby wprowadzić nowe ustawienia, należy przejść do widoku limitów kampanii lub zlecenia i wybrać wskaźnik real users.

Minimalna wartość limitu to 200 000, niezależnie od tego, czy została wskazana płeć.


Nowe możliwości w AdOcean oparte są na oryginalnym rozwiązaniu wprowadzonym przez Gemius. Dzięki temu, statystyki kampanii wybranych kampanii mogą zostać poszerzone o dane na temat:

 • płci użytkowników, do których dotarła kampania,
 • wieku użytkowników, do których dotarła kampania,
 • krzywej budowania zasięgu opartej na Real Users,
 • wartości GRP dla kampanii,
 • podziału ruchu pomiędzy PC i urządzenia mobilne oraz współoglądalności dla tych platform,
 • częstotliwości kontaktów z kampanią,
 • podziału ruchu na placementy - tj. zasięgu budowanego przez każdy z placementów,
 • nowych użytkowników, którzy mieli kontakt z kampanią dzień po dniu.

Co więcej, wszystkie dane są obliczane nie tylko dla całej grupy użytkowników, ale także dla różnych grup docelowych.


Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych statystyki prosimy o kontakt z dedykowanym Opiekunem biznesowym po stronie Gemius.Odświeżenie aukcji w szablonie Prebid

Rosnąca popularność rozwiązania opartego na szablonie kreacji Prebid spowodowała, że postanowiliśmy dodać nową opcję odświeżania aukcji Prebid - w tym celu udostępniamy 4 nowe parametry w szablonie:

 • Time-out [s] - definiuje jak często aukcja ma być odświeżana (w sekundach),
 • Event - definiuje jakie zdarzenie ma wywołać odświeżenie aukcji:
  • None (aukcja zostaje odświeżona po upłynięciu wskazanego czasu) - aukcja będzie odświeżana cyklicznie w interwale zdefiniowanym w parametrze Time-out (minimalna wartość to 30 sekund).
  • Viewability (kreacja jest widoczna w oknie przeglądarki przez ustalony czas) - aukcja będzie odświeżana cyklicznie, jeśli co najmniej 50% powierzchni bieżącej kreacji było widoczne w oknie przeglądarki przez zdefiniowany w parametrze Time-out czas (minimalna wartość to 10 sekund).
  • Leaving the viewport (czas, który upłynął od ostatniej obecności w oknie przeglądarki) - aukcja będzie odświeżana cyklicznie, jeśli bieżąca kreacja została wyświetlona w oknie przeglądarki, ale je opuściła i nie pojawiła się w nim ponownie przez czas zdefiniowany w parametrze Time-out (minimalna wartość to 5 sekund).
 • Maximum number of refreshes - definiuje ile razy aukcja może zostać odświeżona,
 • If the ad server wins [after the auction is refreshed] - kreacja alternatywna jest wybierana tylko raz, natomiast aukcja jest odświeżana. W rezultacie, ta sama oferta z adserwera konkuruje ze wszystkimi aukcjami. Parametr ten opisuje kiedy kreacja alternatywna powinna zostać wyświetlona, jeśli została wybrana przed ofertą z aukcji:
  • Always display an offer from the ad server - kreacja alternatywna będzie wyświetlana za każdym razem, gdy wygra z ofertą z aukcji. Każde wyświetlenie skutkuje zliczeniem emisji kreacji alternatywnej. W szczególności, jeśli aukcja zostanie odświeżona 10 razy, dla kreacji alternatywnej zostanie zliczone 10 emisji.
  • Display only if the currently displayed ad does not come from the ad server - jeśli obecnie wyświetlana kreacja pochodzi z aukcji i wygrywa adserwer, kreacja alternatywna zostanie wyswietlona i zostanie dla niej zliczona emisja. Jeśli obecnie wyświetlana kreacja pochodzi z adserwera i wygra ponownie adserwer, kreacja nie jest odświeżana i nie zostanie dla niej zliczona kolejna emisja.
  • Keep displaying the previous ad - oznacza, że alternatywna kreacja może zostać wyświetlona tylko raz, podczas pierwszej emisji. Jeśli następnie wygra oferta z odświeżonej aukcji, zostanie ona wyświetlona. Jeśli po odświeżeniu aukcji wygra adserwer, poprzednio wyświetlana kreacja nie zostanie zastąpiona.