AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 22-08-2018

Lista wprowadzanych zmian:
  • Usprawnienia w zarządzaniu kampanią
  • Nowe opcje w Raportach okresowych
  • Zmiany w AdOcean API


Usprawnienia w zarządzaniu kampanią

Wprowadzamy drobne zmiany w zarządzaniu kampanią w oparciu o ograniczenia dla placementów. Do tej pory ten model zarządzania pozwalał na wyświetlanie na danym placemencie tylko tych kreacji, które miały zdefiniowane określony format i wymiary. Od teraz możliwa będzie każda konfiguracja: będzie można dodać/usunąć ograniczenie z placementu (zwykłego lub typu Slave) niezależnie od kampanii zdefiniowanych na tym placemencie w przeszłości lub historii samego placementu. Ograniczenia będą mogły zostać dodane do zwykłych placementów i placementów w konfiguracji Master-Slave, ale tylko tych o standardowym profilu. Na chwilę obecną nie są jeszcze wspierane inne profile placementów (VAST, VMAP, itd.).Nowe opcje w Raportach okresowych

W Raportach okresowych w zakładce Basic statistics dodana została możliwość wybrania wskaźników z grupy non-viewable impressions.

Wprowadzamy także zmianę w części Czas danych: od teraz będzie możliwe zdefiniowanie zakresu czasu dla statystyk video. Prosimy pamiętać, że w ramach tej samej sekcji raportu nie jest możliwe wybranie jednocześnie wskaźników z grupy Basic statistics i Video statistics.

Zmiany w AdOcean API

Wprowadzamy zmianę w operacji GetTrackingScripts:
jeśli podane w parametrze placementIDs ID jest identyfikatorem folderu (węzła wydawcy, zwykłego folderu lub folderu typu Master), w wyniku zostaną zwrócone skrypty dla wszystkich placementów z drzewka należącego do tego folderu.