AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 11-04-2018

Lista wprowadzanych zmian:
  • Nowy szablon kreacji Prebid
  • Nowe wersje szablonów kreacji RTB/SSP


Nowy szablon kreacji Prebid

Wprowadzamy nowy szablon kreacji: Prebid. Szablon oparty jest na bibliotece prebid.js i może być używany zamiast Header Bidding. Prebid umożliwia przeprowadzenie aukcji prebid.js bez konieczności wprowadzania zmian w kodach placementów zamieszczonych na stronach wydawców. Działa zarówno w trybie mode:old, jak i mode:new.

Z biblioteką prebid.js zintegrowanych jest około 100 partnerów, dlatego w szablonie zastosowana została nowa metoda definiowania partnerów SSP. Najpierw, w sekcji Selected bidders, należy wpisać nazwy tych SSP, które mają wziąć udział w aukcji:

Spowoduje to wyświetlenie listy dostępnych SSP:

Po wybraniu konkretnego partnera z listy, w oknie parametrów kreacji pojawi się lista parametrów niezbędnych dla danego SSP.

Szablon Prebid posiada kilka obligatoryjnych parametrów, jak np. szerokość i wysokość. Parametr Bidder timeout również jest wymagany, ale posiada domyślną wartość: 500 [ms], która może zostać zmieniona przez użytkownika.

Statystyki

Statystyki dla szablonu Prebid dostępne będą w sekcji RTB w kampaniach, w których dodane zostały kreacje oparte na tym szablonie.Nowe wersje szablonów kreacji RTB/SSP

Również w szablonach RTB/SSP Template i RTB/SSP Template(PL) zaprezentowana zostanie nowa metoda konfiguracji zewnętrznych dostawców. Zamiast pełnej listy partnerów, utworzona została nowa sekcja: Selected external providers. Po wpisaniu pierwszych liter nazwy pojawi się lista dostępnych dostawców, a po wybraniu konkretnego partnera z listy wyświetlone zostaną dedykowane mu parametry.