AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 04-12-2019

Lista wprowadzanych zmian:
  • Dzienny plan emisji
  • Aliasy domen emiterów
  • Ustawienia domyślnego szablonu kreacji


Dzienny plan emisji

Czy kiedykolwiek potrzebowaliście zaplanować kampanię tak, by każdego dnia emitowana była konkretna liczba reklam, zamiast definiować plan emisji kampanii z góry na cały czas jej trwania? Od teraz możliwe będzie ustawienie dziennego planu emisji dla poszczególnych zleceń w kampanii!

Podczas tworzenia lub edycji zlecenia wystarczy zdefiniować dodatnią liczbę emisji i wybrać opcję "na dzień". AdOcean utworzy na tej podstawie plan pozwalający dostarczyć pożądaną liczbę emisji każdego dnia (tj. od 00:00 do 23:59) czasu trwania zlecenia.
Uwaga: jeśli zlecenie korzysta z ustawień zaawansowanych czasu trwania, np. emisja jest ustawiona od 8:00 do 18:00, to system zaplanuje emisję zdefiniowanej liczby zdarzeń w ramach tych wybranych 10 godzin.


Obecnie dzienne planowanie emisji działa przy założeniu, że:

  • planowanie jest na poziomie zleceń (tryb emisji kampanii ustawiony na: Dla poszczególnych zleceń),
  • planowanie bazuje na wskaźniku wszystkie emisje,
  • emisja jest rozłożona równomiernie (Emission speed ustawione na 0%),
  • emisja działa według standardowego algorytmu (nie zadziała dla priorytetów wydawców, udziałów wydawców ani priorytetów zleceń),
  • zlecenie nie korzysta z opcji OverEmit.


Jeśli ustawienia zlecenia nie spełniają powyższych założeń, podczas wybierania opcji dziennego planu emisji pojawi się okienko z listą warunków, które nie zostały spełnione. Kliknięcie przycisku "OK" spowoduje automatyczne dostosowanie niezgodnych parametrów. Można również odrzucić zmiany klikając w przycisk "Cancel".Zmiany w AdOcean API:

  • Add/UpdateOrder - nowy parametr: planPeriod (dopuszczalne wartości: Day|General)
  • GetOrdersList, GetOrderInfo - nowy element odpowiedzi: planPeriod


Aliasy domen emiterów

Aliasy dla domen pozwalają na przypisanie różnych alternatywnych domen do różnych wydawców w ramach jednego konta AdOcean. Dzięki temu strony mogą wysyłać żądania po reklamy do AdOcean z własnej domeny (zamiast domeny adocean.pl). Opcja ta wymaga zmian w kodach placementów, w zależności od ustawień konkretnego wydawcy.

W przypadku pytań lub chęci skorzystania z tej opcji prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego Gemius Polska.Ustawienia domyślnego szablonu kreacji

Od teraz możliwe jest wybranie, który szablon powinien być domyślnie wybrany przy tworzeniu nowej kreacji na danym koncie użytkownika (loginie). Ustawienia są oddzielne dla kreacji typu display i video.

Domyślne ustawienie można zmienić na dwa sposoby. Można udać się do zakładki Ustawienia w menu głównym i wybrać User preferences z menu po lewej stronie, a następnie wskazać szablon z dostępnej listy i zapisać ustawienia. Można także zmodyfkować ustawienia podczas tworzenia/edycji kreacji - w widoku właściwości kreacji po prawej stronie, obok nazwy wybranego w kreacji szablonu, dodany został przycisk z gwiazdką pozwalający na szybkie zaktualizowanie domyślnego ustawienia poprzez wybranie pożądanej pozycji z listy.


Uwaga: Ustawienia User preferences są oddzielne dla każdego loginu. Oznacza to, że jeśli istnieje wiele aliasów do konta głównego, każdy z tych aliasów może mieć inne ustawienia domyślne (podobnie jak każdy login z dostępem do zarządzania kampanią).