AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 22-02-2012

Lista wprowadzanych zmian:
 • Geotargetowanie – nowy widok w interfejsie AdOcean
 • Zmiany w AdOcean API


Geotargetowanie – nowy widok w interfejsie AdOcean

Zmiany w interfejsie

W interfejsie AdOcean dodany został nowy widok przeznaczony do definiowania targetowania po geolokalizacji. Aby go wyświetlić, należy kliknąć w ikonę służącą do dodawania nowego targetowania – ‘nowe geotargetowanie’ jest domyślnym typem targetowania. Nazwa obecnego geotargetowania została zmieniona na ‘Targetowanie numeryczne’. Widok i jego działanie pozostają bez zmian, natomiast wyrażenia geotargetujące zbudowane za pomocą tego widoku nie będą przekształcane do nowej postaci.

Wyszukiwanie lokalizacji do targetowania

W celu wyszukania lokalizacji do targetowania należy w pasku wyszukiwania wpisać nazwę poszukiwanej miejscowości. Na liście z podpowiedziami zostaną wylistowane pasujące lokalizacje. W przypadku wpisania mniej niż trzech znaków lista lokalizacji zostanie zawężona do tych, których nazwa jest nie dłuższa niż 2 litery. Po wpisaniu trzech lub więcej znaków powyższe ograniczenie nie obowiązuje. Lokalizacje są wyszukiwane pod kątem prefiksów – oznacza to, że wyszukiwana fraza musi znajdować się na początku nazwy lokalizacji. W przypadku nazw wieloczłonowych (znakami oddzielającymi człony mogą być spacja lub pauza (-)) fraza musi odpowiadać początkowi co najmniej jednego z członów.
Przykład: Nowa Ruda zostanie znaleziona w przypadku wyszukiwania frazy ‘now’ lub frazy ‘rud’.
Przykład: miejscowość Bielsko-Biała zostanie znaleziona w przypadku wyszukiwania frazy ‘biel’ lub frazy ‘bia’.


Obrazek 1: Wyszukiwanie lokalizacji

Lista z podpowiedziami jest sortowana w następującej kolejności:

 • Wszystkie kraje (w porządku alfabetycznym) pasujące do wyszukiwanego ciągu znaków;
 • Wszystkie województwa (w porządku alfabetycznym) pasujące do wpisywanego ciągu znaków;
  jeśli wyszukiwany ciąg znaków pasuje do kilku województw z różnych krajów, to w pierwszej kolejności zostaną wyświetlone województwa z kraju, do którego jest przypisane konto użytkownika, a następnie z pozostałych krajów;
 • Wszystkie miejscowości (w porządku alfabetycznym) pasujące do wpisywanego ciągu znaków;
  Jeśli wyszukiwany ciąg znaków pasuje do kilku miejscowości z różnych krajów, to w pierwszej kolejności zostaną wyświetlone miejscowości z kraju, do którego jest przypisane konto użytkownika, a następnie z pozostałych krajów.

Wielkość liter oraz znaki narodowe nie wpływają na wyszukiwanie ani prezentowane wyniki.
Przykład: miasto Łódź zostanie odnalezione niezależnie od tego, czy wyszukiwaną frazą będzie ‘lodz’, ‘łódź’, czy ‘Lodz’.

Edycja i odczyt wyrażenia targetującego

Aby dodać wybraną lokalizację do wyrażenia, należy znaleźć ją na liście z podpowiedziami, a następnie wybrać jedną z opcji:

 • emituj w wybranej lokalizacji – ikona
 • nie emituj w wybranej lokalizacji – ikona

 • Obrazek 2: Edycja wyrażenia targetującego

  Wybrane wcześniej lokalizacje można usunąć poprzez kliknięcie w ikonę kosza znajdującą się obok każdej wybranej lokalizacji.

  Końcowe wyrażenie będzie budowane na podstawie tych dwóch grup. Emisja będzie się odbywać w lokalizacjach wybranych do grupy ‘Emituj’ — natomiast w lokalizacjach z grupy ‘Nie emituj’ emisji nie będzie. W przypadku, gdy ta sama lokalizacja została wybrana do dwóch grup, nie będzie w niej emisji — należy zwrócić na to szczególną uwagę, bo jeśli lokalizacje z grupy ‘Nie emituj’ będą pokrywać się z tymi z grupy ‘Emituj’, emisja automatycznie nie będzie mieć miejsca.

  Lokalizacje, które zostały wybrane do targetowania i zapisane, są wyświetlane nie tylko w widoku edycji danego targetowania, ale także na liście targetowań.


  Obrazek 3: Lista targetowań  Zmiany w AdOcean API

  Operacja AddTargetting:

  • Dotychczasowy parametr GEO zastąpi parametr NUM — wszystkie targetowania numeryczne (oparte na zmiennych numerycznych przekazywanych przez Państwa do kodów placementów AdOcean) oraz geotargetowania z wyrażeniami geotargetującymi w dotychczasowym formacie od środy należy zakładać przy użyciu operacji AddTargetting z parametrem NUM;
  • Operacja AddTargetting wywoływana z parametrem GEO będzie wskazywała na nowy typ geotargetowania w systemie AdOcean.

  Operacje GetTargettingInfo oraz GetTargettingsList:

  • Parametr type będzie zwracał wartość NUM dla wszystkich geotargetowań i targetowań numerycznych, które zostały utworzone przed środowym wdrożeniem;
  • Parametr type będzie zwracał wartość NUM dla wszystkich targetowań numerycznych, które zostały utworzone po środowym wdrożeniu;
  • Parametr type będzie zwracał wartość GEO dla wszystkich geotargetowań nowego typu.

  Prosimy o sprawdzenie, czy Państwa narzędzia oparte na API AdOcean korzystają z wymienionych operacji — jeśli tak, prosimy o wprowadzenie w nich niezbędnych modyfikacji. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z wdrożeniem, prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego Gemius Polska.