AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 26-06-2019

Lista wprowadzanych zmian:
  • Viewability & Dwell w szablonie Prebid
  • Zmiany w cappingu Program Emisji


Viewability & Dwell w szablonie Prebid

Wprowadzamy pomiar Viewability & Dwell w szablonie Prebid. Pomiar będzie wykonywany wewnątrz ramki iframe, w której zostanie umieszczona kreacja zwycięskiej aukcji. Rozmiar ramki będzie taki sam, jak rozmiar przekazany w aukcji prebid.

Dzięki temu unikniemy sytuacji z szablonu RTB/SSP, gdzie kontener jest prawie zawsze większy niż wyświetlany baner.

Pole wyboru pomiaru Viewability & Dwell będzie automatycznie zaznaczone.

Zmiany w cappingu Program Emisji

10 lipca 2019 zostanie rozwinięta konfiguracja opcji pozycja w bloku w cappingu Program Emisji. W interfejsie możliwe będzie ustawienie konkretnej pozycji jako: pierwsza, druga i/lub trzecia kreacja w bloku albo ostatnia kreacja w bloku.

Za pomocą operacji API AddCapping i UpdateCapping możliwe będzie określenie dowolnej pozycji w bloku. Pozycje należy oddzielać przecinkami.


Ujemna wartość positionsInAdBreak: -1 spowoduje ustawienie kreacji jako ostatnią w bloku.

Wartości dodanie i ujemne nie mogą być przekazywane jednocześnie.