AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 23-08-2017

Lista wprowadzanych zmian:
  • Uproszczenie kopiowania kreacji
  • Zamykanie otwartych sesji


Uproszczenie kopiowania kreacji

Aby ułatwić pracę z interfejsem, wprowadzamy opcję usprawniającą kopiowanie kreacji z innej kampanii na tym samym koncie. Przycisk "Skopiuj z kampanii" będzie dostępny w widoku listy kreacji.Po kliknięciu w przycisk "Skopiuj z kampanii" i wprowadzeniu nazwy kampanii, wyświetlona zostanie lista kreacji. Aby skopiować wybraną kreację, należy ją zaznaczyć i kliknąć "zduplikuj zaznaczone".

Zamykanie otwartych sesji

Informujemy, że wszystkie sesje otwarte przed przerwą techniczną będą zamykane wraz z początkiem przerwy.