AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 10-08-2016

Lista wprowadzanych zmian:
 • Dane w podziale na urządzenia
 • Raport finansowy na koncie wydawcy
 • Video passback


Dane w podziale na urządzenia

Wprowadzamy nowe możliwości analizy danych w kampanii: od teraz będzie możliwe sprawdzenie na jakich urządzeniach zostały wyświetlone reklamy.
Wystarczy w widoku statystyk wybrać opcję Typy urządzeń, a zostanie wyświetlona tabela z danymi w podziale na urządzenia.Raport finansowy na koncie wydawcy

Dążymy do tego, aby możliwie ułatwić rozliczenia z wydawcami, dlatego wprowadzamy opcję opublikowania kompletnego raportu finansowego dla wydawcy, który dzięki temu otrzyma możliwość podejrzenia i pobrania raportu na swoim koncie.
Zaznaczenie opcji "Publikuj" pozwala na udostępnienie raportu z wybranego miesiąca (zakładając, że dane w raporcie są kompletne, a raport został zapisany).
Nie jest możliwe:

 • wycofanie opublikowanego raportu,
 • opublikowanie niekompletnego raportu.
W związku z wprowadzeniem opcji publikacji raportu finansowego, wprowadzone zostały również zmiany w API:
 • Wydawcy mogą używać operacji GetPublisherIncomeStats. W tym przypadku pole PublisherID jest domyślnie wypełniane.
 • Dodana została nowa operacja na koncie głównym: PublishPublisherIncomeStats - daje ona możliwość opublikowania danych wybranemu wydawcy za wybrany miesiąc.
 • Dodana została nowa operacja na kontach głównym i wydawcy: GetPublisherIncomePeriods - dostarcza ona informacji ta temat okresu, za jaki wydawca ma udostępniony raport.
 • Po opublikowaniu danych, wykonanie operacji UpdatePublisherIncomeStats jest niemożliwe.

Video passback

Od dłuższego już czasu AdOcean pozwala na korzystanie z kreacji typu passback-enabled, które mogą być wykorzystane do emisji reklam z innych adserwerów i które zwracają niewykorzystaną emisję, kiedy dany adserwer nie może wyemitować reklamy. Teraz możliwe będzie także wykorzystanie passback w kreacjach video.
W tym celu player musi obsługiwać standard VAST 3.0 – funkcje Ad Pods i fallbackOnNoAd . Aby umożliwić emisję kreacji passback w Państwa playerze, wprowadzamy:

 • dwa nowe profile placementu:
  • video_vmap_fallback profile, oparty na profilu video_vmap (obsługuje VMAP i standard VAST 3.0)
  • video_spot _fallback, oparty na profilu video_spot VAST2 (obsługuje standard VAST 3.0).
  • dla obu profili, atrybut 'sequence' definiuje pozycję kreacji w bloku; w przypadku passback atrybut ten pozostaje niezdefiniowany.
 • nowy szablon kreacji VAST Wrapper – dla kreacji passback-enabled, w której URL zewnętrznego adserwera definiowany jest w polu AdTag URL.


Prosimy zwrócić uwagę, że profile placementów włączane są na poszczególnych kontach na żądanie.
Należy pamiętać, że:
 • Wszystkie elementy Ad, które nie mają zdefiniowanego atrybutu 'sequence' są traktowane jako kreacje passback.
 • Zwykłe kreacje mają zdefiniowany atrybut 'sequence'.
 • Dla każdej kreacji passback-enabled adserwer stara się dobrać jedną kreację passback.
 • Limit czasowy dla każdej kreacji passback nie powinien przekraczać długości całego bloku (czasy nie są sumowane).
 • Możliwy jest pomiar statystyk dedykowanych passback.
Dokumentacja zawierająca więcej szczegółów dostępna jest na żądanie.