AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 18-12-2019

Lista wprowadzanych zmian:
  • Obsługa restrykcji placementów w Live Preview
  • Domyślny nadawca w raportach okresowych
  • Nowe parametry w szablonie kreacji Slash HTML5


Obsługa restrykcji placementów w Live Preview

Czy podczas definiowania kampanii tworzysz osobne zlecenia dla kreacji o poszczególnych wymiarach, czy dodajesz wszystkie kreacje w jednym zleceniu tak, by zostały automatycznie dopasowane przez system do odpowiednich placementów? Przypominamy o możliwości zdefiniowania na placementach ograniczeń na wymiary lub format kreacji w celu umożliwienia automatycznego dopasowania przez AdOcean kreacji o tych samych ustawieniach.

Więcej informacji można znaleźć w jednym z wcześniejszych newsletterów, a od teraz dodatkowo zdefiniowane w ten sposób zlecenia będą brane pod uwagę w Live Preview. Zachęcamy do korzystania z opcji Live Preview, aby upewnić się, że wszystkie placementy i kreacje zachowują się na stronie zgodnie z oczekiwaniem.Domyślny nadawca w raportach okresowych

Raporty okresowe są domyślnie wysyłane z jednego z adresów e-mail należących do systemu AdOcean. Istnieje możliwość nadpisania nagłówka "Od" w raporcie poprzez wpisanie odpowiedniej wartości w pole "Twój e-mail" w ustawieniach tego raportu. Jeśli jednak ustawienie adresu nadawcy miałoby zostać zastosowane we wszystkich nowo tworzonych raportach, można będzie do tego użyć nowego widoku User preferences.

Nową wartość domyślną można zdefiniować na dwa sposoby:

  • w widoku User Preferences w zakładce Ustawienia,
  • w ustawieniach dowolnego raportu okresowego po kliknięciu ikony gwiazdki.Jak wszystkie ustawienia w User preferences, domyślny adres e-mail nadawcy może być zdefiniowany niezależnie dla każdego loginu. Jeśli konto główne posiada kilka aliasów, każdy z nich może mieć wprowadzone inne domyślne ustawienia. Domyślny adres będzie automatycznie wybierany w polu "Twój e-mail" w ustawieniach raportów okresowych i będzie widoczny w formularzu - będzie więc można zmienić go w poszczególnych raportach w razie potrzeby. Nowe ustawienie domyślne nie będzie jednak obowiązywało w już istniejących raportach.Nowe parametry w szablonie kreacji Slash HTML5

W tym tygodniu prezentujemy nowe parametry w szablonie Slash HTML5:

  • Initial position - wartość procentowa określająca początkową pozycję linii rozdzielającej elementy znajdujące się po prawej i lewej stronie, np. 70% oznacza, że element po lewej stronie zajmie 70% powierzchni kreacji.
  • Click and drag mode - jeśli opcja będzie włączona, użytkownik musi kliknąć i przeciągnąć linię podziału, w celu odsłonięcia ukrytej części kreacji Slash. W innym przypadku, linia podziału będzie podążać za kursorem myszy.
  • Osobne parametry target_url dla lewego i prawego elementu - umożliwią otwarcie innej strony docelowej w zależności od tego, który element został kliknięty. Opcja będzie działać tylko dla włączonego trybu click and drag (ponieważ w innym przypadku kursor myszy znajduje się zawsze na linii podziału i nie jest możliwe kliknięcie w konkretny element kreacji). Jeśli tryb click and drag nie jest włączony, URL docelowy zdefiniowany dla lewego elementu będzie obowiązywał dla całej kreacji.
  • Osobne parametry clicktag overlay dla lewego i prawego elementu - tworzące przezroczystą warstwę nad ramką z kreacją HTML5, dzięki której kliknięcie spowoduje otwarcie strony docelowej bez potrzeby przekazywania zdarzenia do ramki.