AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 28-05-2018

Lista wprowadzanych zmian:
 • Zmiany w kodach placementów związane z RODO
 • Nowe makro - CONSENT
 • Aktualizacja Gemius SDK


Zmiany w kodach placementów związane z RODO

Pomiar i profilowanie reklam w adserwerze AdOcean

Przypominamy, że 25 maja 2018 roku weszły w życie regulacje UE w zakresie ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, RODO). Przepisy te dają internautom prawo decydowania i zarządzania własnymi danymi, natomiast na podmioty zbierające i przetwarzające dane nakładają obowiązek umożliwienia internautom bezpiecznego i wygodnego zarządzania swoimi danymi. W celu zapewnienia internautom możliwości zarządzania ich prywatnością oraz swobodnego korzystania z przysługujących im praw, Gemius przygotował własne narzędzie – Gemius Privacy Tool.

Za pomocą Gemius Privacy Tool, internauci będą mogli egzekwować tylko te czynności, które mogą być zrealizowane przez Gemius. W sytuacji, gdy internauta korzysta z przeglądarek nieakceptujących 3rd party cookie, Gemius nie otrzyma informacji o ewentualnym zgłoszeniu internauty dotyczącym zarządzania jego prywatnością. Oznacza to, że Gemius nie będzie miał możliwości zareagowania na zgłoszenie i nadal będzie monitorować aktywność cookie internauty korzystając z identyfikatora zapisanego w domenie wydawcy. W takim przypadku zrealizowanie żądań internauty jest po stronie wydawcy.

Aby ułatwić wydawcom wywiązywanie się z nowo nałożonych obowiązków w odniesieniu do danych przetwarzanych przez naszą firmę, przygotowaliśmy nowy skrypt, który umożliwi Państwu realizację prawa internauty do sprzeciwu lub wycofania zgody. Rozwiązanie to może być komplementarne względem innych wdrażanych przez Państwa rozwiązań. Poniżej zamieszczamy instrukcję zmiany skryptu w przypadku internautów, którzy zgłosili sprzeciw wobec przetwarzania ich danych poprzez Państwa stronę.


Wprowadziliśmy zmiany pozwalające na wyświetlanie danemu użytkownikowi niesprofilowanych (w rozumieniu RODO) reklam.

Kody placementów

Kod konfiguracyjny dla kodu placementu będzie miał następującą postać:


<script type="text/javascript" src="//myao.adocean.pl/files/js/ado.js"></script>
<script type="text/javascript">
/* (c)AdOcean 2003-2018 */
if(typeof ado!=="object"){ado={};ado.config=ado.preview=ado.placement=ado.master=ado.slave=function(){};} ado.config({mode: "old", xml: false, consent: true, characterEncoding: true}); ado.preview({enabled: true}); </script>

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody lub wyrazi sprzeciw, to należy przekazać parametr consent: false.


Skrypty emisyjne

Skrypt emisyjny będzie miał następującą postać:


<script type="text/javascript"><!--<![CDATA[
/* (c)AdOcean 2003-2018 */
(function() { consent=true; if(location.protocol.substr(0,4)=='http')document.write(unescape('%3C')+'script id="test_gemius.test_publisher.placement" src="'+location.protocol+'//myao.adocean.pl/_'+(new Date()).getTime()+'/ad.js?id=yyhREDb7HNPqmavzsjYUAeT5Xhtd3PrzUllbgM_HV5f.E7/nc='+(consent?0:1)+'/x='+screen.width+'/y='+screen.height+'" type="text/javascript"'+unescape('%3E%3C')+'/script'+unescape('%3E'))})(); //]]>--></script>

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody lub wyrazi sprzeciw, to należy ustawić zmienną consent=false.


Kody placementów Iframe

Kod placementu Iframe będzie miał następującą postać:
<iframe src="//myao.adocean.pl/files/html/iframe.html#configmode=old&configxml=false&configconsent=true&configcharacterEncoding=true&previewenabled=true&previewemiter=myao.adocean.pl&previewid=y6g3tTbLJv6vLRZ.AfyeiXkCPM0gL3CNAik2rwTzhKD.N7&placementid=ado-yyhREDb7HNPqmavzsjYUAeT5Xhtd3PrzUllbgM_HV5f.E7&placementserver=myao.adocean.pl" height="100%" width="100%" style="border:0;overflow:hidden;display:block;position:relative;" allowtransparency="true" seamless="seamless" scrolling="no"></iframe>
Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody lub wyrazi sprzeciw, to należy ustawić parametr configconsent=false.


Google AMP

Kod Google AMP będzie miał następująca postać:


<amp-ad width="[WIDTH]" height="[HEIGHT]"
  type="adocean"
  data-ao-emitter="myao.adocean.pl"
  data-ao-id="ado-YKebQ2w6SDy5kZf6Bz5N66T3UWftkCd8PI9NNz55u.H.T7"
  data-ao-mode="sync"
  data-ao-preview="y6g3tTbLJv6vLRZ.AfyeiXkCPM0gL3CNAik2rwTzhKD.N7"
  data-block-on-consent
  data-npa-on-unknown-consent="true"
  >
</amp-ad>

Wydawca powinien użyć tagu zgodnie z dokumentacją AMP.


Konfiguracja kodu Prebid

Część konfiguracyjna kodu Prebid będzie miała następująca postać:


window.adocf = window.adocf || {cmd: []};
var consent = true;
wordwindow.adocf.cmd.push({"config": [{hb: true, consent: consent, mode: "new", xml: false, characterEncoding: true}]});

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody lub wyrazi sprzeciw, to należy ustawić parametr consent=false.


Reklamy video

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody lub wyrazi sprzeciw, do adresu zapytania należy dodać parametr nc=1, np.:


http://myao.adocean.pl/ad.xml?id=1tkx4uO0XK0FCPKxAnYjtAM23OO6VbCcVF9PYCn2vD..x7/nc=1Nowe makro - CONSENT

Przygotowaliśmy także nowe makro <%%CONSENT%%>, dzięki któremu można sprawdzić, czy dany użytkownik wyraził zgodę na profilowanie, czy nie. Makro rozwija się do wartości 1 w przypadku użytkowników, którzy wyrazili zgodę, lub 0, jeśli użytkownik nie wyraził zgody.Aktualizacja Gemius SDK

Android version 1.3.2

Główne zmiany od wersji 1.3.0:

 • wsparcie dla Android 8.1
 • poprawiona kompatybilność z wbudowanymi narzędziami Android w wersji 27 (problem występował tylko dla części użytkowników)
 • zmiana formatu biblioteki z JAR na AAR
 • dodano metodę AdOceanConfig.setBaseUrl()

iOS version 1.3.2

Główne zmiany od wersji 1.3.1:

 • iOS 7.0 nie jest dłużej wspierane z związku z brakiem wsparcia przez Xcode
 • aktualizacja Swift_Sample do Swift 4
 • iPhone X - rozwiązano problem z przyciskiem zamykającym dla pełnoekranowych reklam