AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 12-03-2014

Lista wprowadzanych zmian:
  • Ograniczenie praw edycji na kontach wydawców
  • Zmiana w targetowaniu na urządzenia PC
  • Zmiany w AdOcean API


Ograniczenie praw edycji na kontach wydawców

AdOcean wprowadza możliwość ograniczenia praw edycji dla wydawców z dostępem do zarządzania poprzez odebranie poszczególnym kontom uprawnień do modyfikacji własnej przestrzeni reklamowej (definiowanie kampanii pozostaje w takim przypadku nadal możliwe).


Zmiana w targetowaniu na urządzenia PC

Aby targetować reklamy na urządzenia PC, konieczne będzie teraz ustawienie wartości dla 'devtype' na 8 (zamiast 0). Wszystkie istniejące już targetowania zostaną automatycznie dostosowane.


Zmiany w AdOcean API

Operacje AddPublisher i UpatePublisher zostaną zaktualizowane:

  • trafficaccess [Y/N] — zmiana semantyki (domyślnie brak uprawnień edycji przestrzeni reklamowej)
  • adspaceeditaccess [Y/N] — uprawnia dostęp wydawcy do edycji przestrzeni reklamowej;

Nowe pola w wyniku dla operacji GetPublishersList:

  • withAdSpaceEditAccess [Y/N] – informuje, czy wydawca posiada prawa do edycji przestrzeni reklamowej

GetTargettingTypesList:

  • zwraca nowy typ targetowania DEVICE

GetTargettingsList, GetTargettingsInfo, GetAssignedTargettingList

  • obsługuje nowy typ targetowania DEVICE (zwraca tylko wyrażenie numeryczne)

DeleteTargetting

  • umożliwia usunięcie nowego typu targetowania DEVICE

AddTargettings,UpdateTargetting

  • podczas próby dodania targetowania typu DEVICE zwraca NotImplemnted