AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 05-12-2018

Lista wprowadzanych zmian:
  • Zmiany w szablonie kreacji Prebid


Zmiany w szablonie kreacji Prebid


Obsługa Consent Management Platforms

W sekcji Consent management (Rys.1) dostępne będą dwa nowe parametry dla wydawców korzystających z CMP zgodnych z IAB Europe's GDPR Transparency & Consent Framework (http://advertisingconsent.eu/).

  • IAB CMP support - jeśli zostanie zaznaczone, informacja na temat zgody użytkownika będzie automatycznie pozyskiwana z CMP
  • Allow auction when CMP is unavailable - wskazuje co powinno się stać, jeśli pozyskanie informacji na temat zgody z CMP nie powiedzie się. Jeśli zostanie zaznaczone, aukcja zostanie przeprowadzona. W przeciwnym razie - aukcja zostanie anulowana.

Podawanie wartości parametrów

Do tej pory wartości wielu parametrów musiały być podawane w cudzysłowie. W nowej wersji szablonu większość parametrów nie będzie już tego wymagała - informacja na temat formatu wartości poszczególnych parametrów została zamieszczona pod odpowiednimi ikonami pomocy.


Aktualizacja rozmiaru i wersji biblioteki prebid.js

Biblioteka prebid.js zostanie zaktualizowana do najnowszej wersji - 1.33.0. Co więcej, jej rozmiar będzie zoptymalizowany w zależności od ustawień kreacji.Rysunek 1: Ustawienia IAB CMP